RAPOARTE BUGETARE

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Rapoartele lunare privind executarea bugetelor oferă informații referitor la:

  • venituri;
  • cheltuieli;

aferente bugetului public național și componentelor acestuia:

  • bugetului de stat;
  • bugetelor locale.

Rapoartele respective conțin indicatorii aprobați, precizați, executați, precum și executați în perioada respectivă a anului precedent.

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul bugetar în curs se întocmește și se prezintă Parlamentului pînă la 15 august.

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia prezintă informații cu privire la:

  • Executarea bugetului de stat;
  • etc.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY