logo

Despre portal

https://buget.mf.gov.md/ro/despre-3363_90494.html

Scopul Scopul general al Portalului de Vizualizare a Datelor privind Executarea Bugetului (VDEB) este de a contribui la creșterea nivelului de transparență bugetară și fiscală în Republica Moldova prin sporirea gradului de informare a publicului larg privind formarea și executarea bugetului. Conform Indicelui Transparenței Bugetare (Open Budget Index) publicat de International Budget Partnership (IBP), Moldova a înregistrat în 2017 un scor de 58 de puncte din 100 posibile, sau cu 16 puncte peste media